Hamerli József leszármazottait mutatja be az oldal, fokozatosan feldolgozva a család életét.

2008. március 23., vasárnap

Keresztapámtól ötödik rész

A felsorolt gyermekek anyja, Szalai Flóra 1841-ben született Dörögdön. Dörögdről írja Fényes Elek 1851-ben:

„Dörögd: magyar falu Zala megyében, út. p. Veszprém. Lakja 950 kath., 400 evang., 263 reform., 25 zsidó. kath. anya-, evang. és ref. fók-templomokkal. Határa igen nagy, de közép termékenységű, erdeje derék. Többen bírják.”

Ezek szerint ez a helység nagyobb lehetett ezzel az 1500 körüli lakosszámmal. Szalai Flóra 21 éves korában ment férjhez a nála csak egy évvel idősebb Hamerli Jánoshoz.

Most áttérek a b./ táblán szereplő családtagok ismertetésére, akikről azonban nem sokat tudok.

Hamerli János és Szalai Flóra első gyermeke Izabella (XVI/3-c) volt, aki 1864-ben született. Kétszer ment férjhez, első férje Martos János volt, a második pedig Auber Gyula (XVI/F/3). Második férje 1907-ben meghalt.

Izabella testvére Imre (XVI/3/d) 1867-ben született. Feleségének neve nem ismert, viszont hat gyermekük volt, akiknek neve és születési ideje már ismert.

Első gyermekül Hamerli Imre (XVI/2-c), aki 1897-ben látta meg a napvilágot. Egyebet nem tudunk róla. Húga, Hamerli Sarolta, 1902-ben született. Ő férjhez ment Molnár Kázmérhoz (XVI/G/2). A harmadik gyerek Hamerli Izabella (XVI/2-e), született 1905-ben, s férje Gertig Béla (XVI/H/2) volt. A negyedik testvér Hamerli Jenő (XVI/2-f), született 1909-ben, de egyebet nem tudunk róla. Az ötödik gyermek Hamerli Ilona (XVI/2-g), akinek két férje volt, s 1912-ben született. Az első férje Decleva családnevű volt, de keresztnevét nem tudtam meg, a második férje pedig Sey Lajos (XVI/J/2). Valószínűleg az előzően idézett újságcikkben szereplő Sey

(3310. oldal: családfa)

Gábor és leánya, Sey Kata az ő leszármazottjuk. Végül a hatodik gyermek Hamerli Andor (XVI/2-h), aki 1914-ben született. Róla sem tudunk további részleteket.

A Hamerli-Szalai házaspár harmadik gyermeke Hamerli István (XVI/3/e), aki 1869-ben született. Két gyermekéről tudunk, Hamerli Jánosról, valamint Hamerli Flóráról. Hamerli István feleségének nevét nem ismerjük. Hamerli János (XVI/2-i) 1897-ben született, húga, Flóra (XVI/2-j) pedig 1901-ben. Flóra férjhez ment, férje Tiszavári Teodor (Krizoszton) (XVI/K/2).

A b./ táblán szerepel még a Hamerli-Szalai házaspár legfiatalabb gyermeke, Hamerli Károly (XVI/3-m). ő vitte tovább a Hamerli-féle kesztyűgyárat egészen az államosításig, 1950-ig. Neki három fia van: Hamerli Károly, született 1904-ben, Hamerli István, született 1906-ban és Hamerli Gyula (XVI/2-t), aki 1908-ban született. Róluk már nem tudok közelebbi dolgokat.

A következő, c./ táblázaton a Hamerli-Szalai házaspár nyolcadik gyermekének, Hamerli József Ferencnek (XVI/3-j) a családja látható. Ő kétszer nősült, 1900. I. 8-án és, első felesége halála után, 1935-ben. Hamerli József 1878-ban született Pécsett, s ugyanitt halt meg 75 éves korában, 1953-ban. Feljegyzések szerint 1878. január 31-én született és 1953. március 18-án tért örök nyugovóra. Kereskedelmi iskoláját Grazban végezte el. Kitanulta a tímár mesterséget, 1900-ban azonban átvette nővére vasüzletének vezetését. Azóta ő volt a „vasas” Hamerli, míg Károly öccse maradt a „kesztyűs” Hamerli. 1903-ban megvásárolta a Haberényi gépgyárat 43.500 koronáért (a későbbi Sopianae gépgyárat). 15-20 fő alkalmazottja volt, akiket teljesen ellátott, földdel, szőlővel, állatháztartással. 1928-tól három megyében ellátta a Chevrolet autóképviseletet. Az első világháború után, Pécs szerb megszállása alatt 2 hónapra Valjevóba internálták a szerbek. A háború után felvirágoztatta vaskereskedését, mely a második háború után bekövetkezett kommunizmusban szűnt meg, mikor államosították. Ekkor mindenétől megfosztották, öreg napjait albérletben töltötte.

Nincsenek megjegyzések:

Magamról

Saját fotó
Magamról most inkább nem mondok sokat. Az élet szép, én szeretek élni, és sokáig is szeretnék élni, remélem az Úr is így akarja ezt.