Hamerli József leszármazottait mutatja be az oldal, fokozatosan feldolgozva a család életét.

2008. március 23., vasárnap

Keresztapámtól negyedik rész

A cikkben harmadik gyermekként szerepel szüleinek, a származási táblán negyedik gyerekként van feltüntetve. Lehet, hogy a második gyerekként szereplő Klára születése után hamarosan meghalt, s így kihagyták emlékezetükben az utódok a gyerekek közül.

Mint már említettem, Hamerli János 1862-ben nősült meg, s feleségül vette Szalai József, a Majthényi birtokok ispánjának és Ármok Katalinnak leányát, Flóra Maximiliana-t. A leány szüleiről mást nem tudunk.

Hamerli Jánosnak és Szalai Flórának 11 gyermekéről tudunk, akik folyamatosan, 20 év alatt jöttek a világra. Az első gyerek születésekor Szalai Flóra 23 éves volt, a 11-ik születésekor pedig 43 éves. A gyermekek sorban következve: Izabella, Imre, István – ezekről majd a b./ tábla szerint


emlékezem meg. A negyedik gyerek keresztneve nem ismert, ő 1870-ben született és csecsemő korában meg is halt. Nem ismert az sem, hogy fiú volt-e vagy leány. Az ötödik gyermek Hamerli János (XVI/3-g), született 1872-ben, életéről egyebet nem ismerünk. A következő gyermek, Mariska, 1874-ben született, őróla sem tudunk többet, a következő gyermek Hamerli Flóra, aki 1876-ban született, de további életútja ismeretlen. A nyolcadik gyermek Hamerli József Ferenc, Helga nagyapja, kit még én is megismertem személyesen. Őróla és leszármazottjairól a c./ tábla kapcsán írok. A következő gyermek keresztnevét nem tudjuk, róla csak a születés évét ismerjük, ez 1880. nem ismert, hogy fiú volt-e vagy leány, s élete további soráról sincs ismeretünk. A tizedik gyermek Hamerli Ferenc, ki 1883-ban született, de életéről többet nem tudunk. Az utolsó gyermek, Hamerli Károly, (XVI/3-m), akiről a b./ tábla kapcsán teszek említést.

Nincsenek megjegyzések:

Magamról

Saját fotó
Magamról most inkább nem mondok sokat. Az élet szép, én szeretek élni, és sokáig is szeretnék élni, remélem az Úr is így akarja ezt.