Hamerli József leszármazottait mutatja be az oldal, fokozatosan feldolgozva a család életét.

2008. március 23., vasárnap

Keresztapám segítsége

Heszlényi József keresztapám, apám nővérének, Helgának (1924) (Hella) a férje.

Küldött a Hamerli családdal kapcsolatos anyagokat, amiben azért akadnak korrigálni valók, ugyanakkor nagyon fontos dolgokat is leír.
Sajnos az egész írógépelve van, amit most tesz át Word-be az egyik tanítványom apránként.

Ime az első részlet.

Kedves Keresztfiam Péter!

Először is nagyon köszönöm a Judit közbejöttével küldött, Hamerli családról szóló, eddig összegyűjtött adataidat és a kedves fényképeket. Én nem rendelkezem a modern hírközlési technikákkal, de van egy mintegy harminc-harmincöt éves kézi írógépem és sok felhasznált és még fel nem használt géppapírom.

Huszonöt éve gyűjtöm (mióta nyugdíjas vagyok) családjainkra vonatkozó fellelt adatokat, okmányokat és eddig kb. 4000 oldalt írtam, melyeket eddig 17 kötetbe köttettem be.

Mivel én annak idején Hamerli Tónival többször találkoztam, tőle viszonylag sok adatot kaptam meg a Hamerli családra vonatkozóan, s édesapádtól is kaptam néhány információt a Schmidt család tekintetében is.

A legegyszerűbbnek gondoltam, hogy a Hamerli és Sík családokra vonatkozó 3305-3325 oldalakat művemből lefotóztatom és elküldöm Neked, talán a családra vonatkozó ismereteidet ki tudod ezekkel egészíteni.

Én is kiegészítem az eddigieket a Tőled kapott információkkal, melyekről eddig nem volt tudomásom.

Viszont nem csak „családi Krónikát” írtam és írok is még folyamatosan, hanem az idevonatkozó okmányokat is gyűjtöm. A legrégibb okmányom, apai ágon egy 1723 évról szóló keresztlevél, Körmöcbánya katolikus plébániájától. Azután például van egy 1817-ben keltezett érettségi bizonyítványom, melyet egyik dédanyám apja kapott meg. Van egy 1830-as években kiállított útlevél is birtokomban, amelyen még a határlépést igazoló pecsétek is megtalálhatók. Ezt az útlevelet szintén egyik dédanyám apja használta, stb.

Van néhány család levelem is a XIX. század közepéről, melyeket felmenő családtagjaim írtak egymásnak. Szóval sok érdekes dolgot fedez fel az ember, ha ráér ilyen dolgokkal is foglalkozni. (Ezt persze csak nyugdíjas korban lehet.)

A fényképek között, amelyeket megkaptam, az esküvői képünkön Edit húgom két oldalán Allender Félix és felesége, Molnár Marietta állnak. Félix volt az én tanúm, Marietta elsőfokú unokatestvérem, anyám révén. Keresztanyád tanúja Geiger Kálmán volt, az eskető pap Kelemen Andor.

Egyik adat helyesbítendő Nálad; Hoffmann Lajos felesége nem Róth, de Ráth Irma volt.

Viszont van egy kérésem is. Hálás lennék, ha közvetlen felmenőidről, a Hamerli és Sík családok vonatkozásában bármely anyakönyvi kivonat, vagy keresztlevél lenne (házassági levél, halotti bizonyítvány) annak egy másolatát nekem alkalomadtán megküldenéd, hogy ezekkel is kiegészíthessem okmány, illetve irattáramat. Eddig mintegy 750 okmányt, iratot, levelet gyűjtöttem össze. Ezen kívül pedig kérném még Hamerli Józsefné halálakor írt újságcikk másolatát, a küldött képen a szöveget nem lehet elolvasni.

Remélem, hogy egyszer – amíg élek – meglátogattok Bennünket, Marival együtt, éjszakára is el tudunk Benneteket helyezni.

Szeretettel ölellek mindkettőtöket, keresztapád Jóska bátyád.

Székesfehérvár, 2008. február 29.

Nincsenek megjegyzések:

Magamról

Saját fotó
Magamról most inkább nem mondok sokat. Az élet szép, én szeretek élni, és sokáig is szeretnék élni, remélem az Úr is így akarja ezt.